Event Risk Management | een veilig gevoel
 

Over Event Risk Management

Mijn specialisaties
Advies Begeleiding Uitvoering

Rob is jarenlang werkzaam als Event Safety manager. Hierbij helpt hij evenement-organisatoren bij het aanvragen van vergunningen, het indelen van het terrein en het opstellen van hun veiligheidsplan. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als veiligheidscoördinator bij evenementen waarbij de opleidingen crowd management, Hoofd-BHV, preventiemedewerker en VCA-vol goed van pas komen. Rob is uitvoerend producent geweest van kleinere en grote events, zowel nationaal als internationaal. Hij is gastdocent aan de Hogeschool van Inholland waar hij het vak Site- en Productiemanagement geeft en veel ervaring heeft opgedaan met praktisch doceren in groepsverband.

 • Event Safety Management

  Het volledige veiligheidstraject uitvoeren.

 • Veiligheids coördinator

  Als coördinator gedurende het event de veiligheid managen

 • Veiligheid begeleiding

  Organisaties begeleiden bij hun veiligheidstraject (PRI&E, BHV)

 • Crowd Management

  Schrijven, toetsen en toepassen van crowd managementplannen.

Advies en training

Kennis moet je halen en delen, daarom is samenwerking bundelen van kennis

Wat kan ik voor u betekenen

Begeleiding en uitvoering
Evenementen veiligheid

De wet- en regelgeving voor het organiseren van evenementen neemt met de dag toe. Producties brengen risico’s met zich mee. Het benoemen van de risico’s en het er naar handelen is daarom een vereiste. Het start met het invullen en toepassen van de Taak Risico Analyse en het organiseren van dagelijks veiligheidsoverleg tijdens een productie, de Toolbox meeting. Het opstellen van een crowd managementplan, het berekenen van ontvluchtingstijden en ontruimingsplannen zijn veelgevraagde plannen om de veiligheid van een event te kunnen garanderen. De eisen van een gemeente worden strenger als je een vergunning aanvraagt. Ik begeleid u hier graag mee. Heeft u behoefte aan meer houvast? Ik kan uw plan beoordelen en adviseren, of het gehele traject samen met u doorlopen.

Productie R. I. & E

Voor iedere veiligheidsplan of productie heeft u een Productie Risico Inventarisatie nodig. Een tijdrovend klusje die noodzakelijk is om goed, veilig en binnen de wettelijke kaders te werken. Na de inventarisatie is opvolging en evaluatie natuurlijk noodzakelijk. Er zijn vele regels die volgens de ARBO van toepassing zijn op een evenement of TV- of theaterproductie. Verschillend van veiligheidsschoenen tot het “vliegen op grote hoogte” door artiesten. Ik kan u hierover adviseren en begeleiden bij het opstellen van de PRI&E. Uiteraard kan ik ook geheel voor u verzorgen.

Ontruimingsplan en BHV organisatie

De Arbowet is er duidelijk in iedere organisatie, bedrijf of instelling is geacht passende maatregelen te nemen ten aanzien van de gevaren binnen de organisatie. Als Hoofd BHV-er en Preventiemedewerker kan ik u bijstaan in het opzetten van een BHV organisatie volgens de NEN 4000 en afgestemd op uw evenement. Ook voor het ontruimingsplan is een norm gesteld waaraan deze minimaal aan moet voldoen. Deze NEN 8112 norm is de basis voor het samenstellen van uw ontruimingsplan. Hierin worden de vluchtroutes bekeken en berekend op haar kwaliteit en capaciteit. Ook zullen we de internationale normen in de berekenen betrekken voor het veiligste resultaat.

Event Veiligheid en gezondheidsmanager

Als het eindelijk zover is en uw event kan beginnen, dan is er een iemand nodig die met alle betrokken partijen alles goed afstemt. Vanaf de bouw tot de oplevering van het terrein. Veiligheid managen kost tijd en focus, daar kan je geen andere verantwoordelijkheden bij hebben. Ik kan deze taak voor u verzorgen. Ik neem deze zorg van u over, zowel de begeleiding, controle en coördinatie van zowel productieveiligheid als event safety. Gedurende de bouw en breek fase als Event Veiligheid en Gezondheidsmanager en/of tijdens het evenement als Veiligheidscoördinator.

Portfolio

klein overzicht van mijn projecten
 • Jubileum editie Helden van Barneveld

  Jubileum editie Helden van Barneveld

  Helden van Barneveld

  De jubileum editie van Helden van Barneveld 2018 is de 5 keer georganiseerd door Helden BV in samenwerking met TLG producties. Deze jubileum editie was voor de organisatie de reden om een stap te maken in veiligheid. Robiezs Event Risk Management mocht voor deze Jubileum editie van Helden van Barneveld het veiligheidsplan schrijven en tevens het gehele traject van bouw, show en breek in veiligheid begeleiden.

  Het was niet zo een grote stap voor de organisatie, maar wel één die voor de productie een stuk meer ruimte en rust gaf. Bij het opstellen van het crowd managementplan voor Helden van Barneveld hebben we gekeken naar de mogelijkheden van de zaal, het horeca plan is opnieuw bekeken en verscherpt, maar het beveiligheidsplan kreeg een nieuwe invulling. Door een betere afstemming tussen doelgroep en beveiligingsbedrijf is er een betere samenhang gevonden tussen bezoeker en veiligheid.

  De samenwerking met de locatie was prima afgestemd en was zeer plezierig.

   

  Jubileum editie Helden van Barneveld
  Jubileum editie Helden van Barneveld
  Crowd Management Hoofd BHV'er safety officer Veiligheidcoördinatie
 • Adviseur en vergunningverlener gemeente Almere

  Gemeente Almere

  De zomer van 2017 was voor de vergunningverleners van de gemeente Almere een zware periode. De afdeling was door ziekte voor 50% aan mankracht verloren. Daarom mocht ik als adviseur en vergunningverlener helpen bij het verlenen van de evenementenvergunningen.

  Een mooie en uitdagende taak die voor veel te weeg heeft gebracht. Met het nieuwe Handboek Evenementen Veiligheid in de hand heb ik de gemeente Almere vooruitgeschoven naar het nieuwe werken. Het Nederland Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV) die begin 2018 operationeel wordt, had ik al in bezit. Heb deze nieuwe werkwijze  aan organisatoren en vergunningverleners mogen presenteren en toepassen. Hierdoor waren vooral de matige veiligheidsplannen direct herkenbaar en konden we op we deze plannen concentreren.

  Een mooie maar zwaar traject, omdat het niet voor iedere organisator allemaal zo logisch is. Daarom heeft de gemeente Almere gemeente Almere om meer te investeren in kennis voor de vergunningverleners maar ook voor de organisatoren.

  Zo heb ik een aantal trainingen mogen geven om alle adviseurs de laatste trends en werkwijzen te vertellen. En hen de tools gegeven om beter met elkaar kunnen werken aan de hand van het NHEV. Workshop “Schrijf je eigen veiligheidsplan volgens de NHEV” is voor iedereen beschikbaar.

  Naast de interne trainingen heb ik ook een kleine 20-tal organisatoren kunnen vertellen hoe een modern veiligheidsplan eruit hoort te zien.  En samen met hen gewerkt aan een bruikbaar modern plan. Kortom het was een goede stap in de richting van veiligere evenementen.

  Als adviseur heb ik mogen bijdragen aan onder andere: Free Festival, het Grow Festival, de Open dag Floriade, Kick box gala Almere Finest, Hardshock festival, The Challange, Libelle zomerweek, Koningsdag, bevrijdingsdag, de Veiligheidsdag, de Havendagen, Vis-A-Vis.

  Momenteel nog betrokken als extern adviseur voor de vergunningverleners en adviseurs voor grote evenementen en bijzondere vraagstukken. Ook zal ik de komende periode betrokken zijn bij het trainen van de vergunningverleners op het gebied van nieuwe ontwikkelingen van evenementenveiligheid.

   

  Adviseur en vergunningverlener gemeente Almere
  Training en Coaching Veiligheidsadvies
 • Safety Officer bij Nolet 325

  325--0053_Bottling Line

   

   

   

   

  Het Nolet 325 feest was een complexe bouw periode, vanwege een kleine locatie en en heel veel toeleverancier uit verschillende landen in een strakke planning. Wat heeft de Safety Officer bijgedragen aan de veiligheid van het evenement:

  Iedere werknemer kreeg eerst een Safety Induction, waarin de gevaren en veiligheidseisen (volgens de Arbo-wet) worden aangegeven, de Persoonlijke Beschermings Middelen werden gecontroleerd en het gebruik gecontroleerd. Het veiligheidsteam bestond uit 3 man, een Operational Manager en de twee Safety Officers, zij hebben toegezien op de veiligheid van het totale evenement. De Operationeel Manager voor het grote plaatje en de twee Safety Officer voor de uitvoering ervan.

  Ondanks het strakke en volle schema en het warme weer, waren er slechts een handvol kleine incidenten
  . Een paar schaafwonden, een snee in een duim en een splinter.

  Door duidelijk en consequent veiligheid op een positieve manier onder de aandacht houden wordt een evenement van welke grote dan ook een stuk veiliger.

  Safety Officer bij Nolet 325
  safety officer
 • Capaciteitsanalyse Dancetour Dordrecht

  Dancetour Dordrecht

  Dancetour DordrechtBij Event Safety Institute kwam de vraag binnen om de capaciteit van Dancetour Dordrecht een goed door te rekenen, ESI heeft mij gevraagd om samen met ESI deze berekening te maken. Geen eenvoudige klus omdat de locatie op het oog niet zo lastig is maar uiteindelijk qua berekeningen best wat om het lijf had.

  De organisator en de gemeente werkten beide op zeer productiewijze mee bij het verzamelen van de gegevens. Van ca 150 tweet en facebook berichten tot aan de gedetailleerde gegevens van hoofd veiligheid van de organisator.

  In de berekeningen en de ervaring cijfers kwam naar voren dat met een aantal veranderingen in het site ontwerp werden de gewenste cijfers tegen de gewenste invulling van de locatie gevonden. Het rapport dat ik kon afleveren is een goede basis voor alle locatie van Dancetour. Met kleine aanpassingen in hun crowd management plan zal hun veiligheidsplan een voorbeeld kunnen zijn voor andere dance producties.

  Trots dat ik hier een bijdrage aan kon leveren.

  Dancetour Dordrecht
  Capaciteitsanalyse Dancetour Dordrecht
  Crowd Management
 • Training Veiligheids Regio Zeeland West-Brabant

  Na het succes van de Event Safety Institute Trainingen bij VRBZO heeft ook VRZBW zich aangemeld voor de uitgebreide training veiligheid voor evenementenveiligheid. Wederom mocht ik twee delen van deze training voor mijn rekening nemen. Crowd Management en Beoordeling Inzet beveiliging. Ook hier weer veel praktijk voorbeelden uit hun eigen regio. Leerzaam en onderhoudend doordat er aan beide zijde veel informatie belend was van de betreffende evenementen.

  Vooral omdat ik ook al werkte aan evenementen als Dancetour en het Intens festival.

  In deze twee dagen zijn de verschillende methodieken over crowd management aan de orde gekomen, hebben we deze toegepast op de verschillende voorbeelden en hebben daarmee de discussie opgestart over de manier van kijken naar een veiligheidsplan voor een evenement. Wat staat er eigenlijk en wat staat er NIET.

  Ook de manier van beoordelen of er ergens een gecertificeerde security staat of een vrijwilliger. En dan niet alleen of het mag of moet van de wet maar of het ook wenselijk is. Misschien is een andere keus wel zo goed voor het evenement.

  Beide trainingen zijn goed ontvangen en zijn zeker voor andere een aanraderVRBMW VRZ

  Training Veiligheids Regio Zeeland West-Brabant
  Training en Coaching
 • Beoordeling inzet beveiliging

  Beoordeling Inzet beveiliging

  Op 2 maart voor Event Safety Institute de open inschrijving beoordeling Inzet beveiliging mogen verzorgen. Deze training geeft inzet hoe je de inzet van een beveiliger kan beoordelen. Is deze plek wel of niet geschikt om als vrijwilliger in te vullen of moet dit een beveiliger zijn. Maar ook hie je de kansen creëert om meer mensen onderbouwd in te zetten.

  De training was voor zowel de trainer als de cursisten een bijzonder insteek van deze beoordeling. Als trainer moest ik het verhaal ombouwen van een Politie insteek naar verhuurder insteek. Deze ombouw gaf mij weer redenen om de training voor de Politie te gaan herzien. Bijzonder hoe dat werkt als je de training steeds weer met een andere blik bekijkt.

  De cursisten waren vooral bang dat het arbeidsplaatsen zou kosten, maat met het goede verhaal kan je de mensen op de beste plek plaatsen en vaak ontstaat vanuit de juiste benadering openingen voor extra werk en/of mankracht.

   

  Beoordeling Inzet beveiliging
  Beoordeling inzet beveiliging
  Training en Coaching
 • Amsterdamse Bos Capaciteitsanalyse

  Amsterdamse-bos-heuvelIn opdracht van Event Safety Institute heb ik een Capaciteitsanalyse mogen maken van de Kleine Speelweide in het Amsterdamse Bos.

  Het Amsterdamse Bos had de wens uitgesproken om de capaciteit te verhogen. Het gegeven aantal dat door de vergunningverlener werd toegestaan voldeed niet meer aan de vraag van de organisatoren die het terrein wilde huren.

  Een eerder rapport die een hogere capaciteit toeliet werd door de vergunningverlener afgewezen. Na het besturen van dit rapport en een uitgebreid locatie bezoek waarbij de juiste afmetingen werden vast gesteld, ben ik gaan rekenen. Het aantal bezoekers die het andere bedrijf had vast gesteld was wel correct, echter was er toen geen rekening gehouden met de ontruiming capaciteit van het terrein. Deze lag veel lager dan dat het terrein aankan.

  Met deze gegevens en de bijbehorende adviezen om het probleem op te lossen is het rapport aan de directie van het Amsterdamse gepresenteerd. Deze waren zeer tevreden over de resultaten.

   

  Wilt u meer weten over de capaciteit van uw evenement, laat het me weten en ik kom graag bij u langs voor een informatief gesprek.

  Amsterdamse Bos Capaciteitsanalyse
  Crowd Management
 • Capaciteitsanalyse

  Voor het Event Safety Institute een mooie capaciteitsanalyse mogen maken van de Zeeuwse Kust Marathon. De organisatie wilde graag de mogelijkheden weten om in de komende jaren te nog te kunnen groeien.
  capaciteit analyse Kustmarathon Zeeland

  Na een uitgebreid interview traject hebben we de tekeningen bestudeerd en veiligheidsplannen gelezen. Met deze kennis zijn we locatie uitgevoerd en konden wij de organisatie voorzien van advies en tips over zijn evenement. Deze informatie kan hij gebruiken voor zijn plannen tot groei.

  Capaciteitsanalyse
  Crowd Management Veiligheids Audit Veiligheidsadvies
 • Training Veiligheids Regio Zuid-Oost Brabant

  Training Crowd Management

  Training Crowd ManagementVoor event Safety Institute een aantal trainingen mogen geven aan veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant. De trainingen hadden het doel om de adviseurs van Politie, Brandweer, GHOR en gemeente inzicht te geven in verschillende zaken die betrekkingen hebben op een evenementenvergunning.

  De delen dat ik mocht verzorgen waren ‘crowd management’ en ‘beoordeling inzet beveiliging’. Met deze trainingen die ondersteund worden door praktijkvoorbeelden en berekening van evenementen die de adviseurs zelf hebben meegenomen. Hierdoor komt de theorie direct in aanraking met de praktijk.  Waardoor de vaak nieuwe inzichten of op een andere manier ingestoken inzichten heel duidelijk worden.

  De feedback van de adviseurs was in deze groepen heel erg fijn en inspirerend, de discussie over zaken waren altijd sterkt en opbouwend.

  Erg fijn dat ik een bijdrage heb kunnen leveren.

  Training Crowd Management
  Training Veiligheids Regio Zuid-Oost Brabant
  Training en Coaching
 • Meernse Markt Ratjetoe

  Meernse Markt Ratjetoe

  Event:     Meernse Markt Ratjetoe

  Datum:   12 september 2015

  Klant:      vereniging Samen Meern Werkt

  Functie:  Risico inventarisatie, veiligheidsplan schrijven, beveiligingsplan schrijven, vergunning aanvraag, traject begeleiding, veiligheidscoördinator.

  Voor de ondernemersvereniging Samen Meern Werkt, het veiligheidsplan, het crowd managementplan en ontruimingsplan geschreven. Tevens de aanvraag gedaan voor de vergunningen en op de dag zelf als veiligheidscoördinator werkzaam geweest.

  De indeling van het terrein is in overleg geweest met een aantal van de deelnemende ondernemers en er is rekening gehouden met de brandweervoorschriften voor Markten en Braderieën en veiligheidsvoorschriften ten aanzien van crowd management, ontruiming. Geluidsnormering en hygiene en gezondheid regels continu gecontroleerd.

   

  Meernse Markt Ratjetoe
  Meernse Markt Ratjetoe
  Crowd Management Veiligheidcoördinatie Veiligheids Audit Veiligheidsadvies
 • Leidsche Rijn Festival 2015

  Leidsche Rijn Festival Grand Depart

  Datum:5 juli 2015

  Event:  Leidsche Rijn Festival tijdens de Grand Depart van de Tour de France in Utrecht.

  Klant:   Cultuur 19

  Functie: het veiligheidstraject begeleid,  Risico’s geïnventariseerd, een veiligheidsplan geschreven en het veiligheidsteam opgezet. Als Veiligheidscoördinator tijdens de showdag.

  Leidsche Rijn Festival Grand Depart
  Leidsche Rijn Festival 2015
  Crowd Management Veiligheidcoördinatie Veiligheids en gezondsheidsmanagement Veiligheidsadvies
 • Tour de Delta 2015

  Q & A Service

  Datum: Juni 2015

  Event:  Wielertour ronde over de Delta Werken in aanloop van de Grand Depart – Tour de France.

  Klant:   Rijkswaterstaat

  Functie: Coördinator start/finish locatie.

  Q & A Service
  Tour de Delta 2015
  Crowd Management Veiligheidcoördinatie
Go Back

Laatste nieuws

Nieuwtjes, projecten en wetenswaardigheden.

Kijk op onze webshop voor de laatste veiligheidstrainingen

Event Risk management

Producten

Veiligheidscoördinator

onsite

euro65

per uur
 • Een veiligheidscoördinator is uw spil in veiligheid. Hij beweegt zicht tussen alle partijen die uw veiligheid uitvoeren en beheren. Hij staat in contact met zowel de overheidsdiensten als de particulieren bedrijven die u heeft ingezet. Hij vertaalt en verbind en coördineert alle nodige zaken ten behoeve van een veilig evenement.
 • Een onmisbare functie op een evenement.

Veiligheidadviseur

op uw evenement
prijs op aanvraag
 • Advisiering over evenmentenveiligheid, crowd management, Capaciteit analyses of veiligheidsplannen is maatwerk. Maatwerk past niet in een vast omlijnt vakje, zo ook met de kosten hiervoor. Wij komen graag bij u langs om te inventariseren wat er nodig is en maken daar dan een offerte voor.
Email

Productieveiligheid

onsite veiligheidsbeheer

Euro350

vanaf
 • Productieveiligheid omhelst meer dan alleen werkschoenen of een helm, het gaat ook om het begeleiden, aansturen en bewust maken van werknemers, ZZP-ers of vrijwilligers.
 • De Productieveiligheidsmanager heeft de kennis en inzichten om een evenement veilig tot stand te brengen. Hij behartigt uw belangen op de momenten dat uw aandacht en kennis elders gevraagd wordt. Daarnaast helpt hij als specialist u voornamelijk om problemen te voorkomen door kritisch met u te kijken naar alle facetten van een professionele productie.
lees meer

Productie RI&E of Taak Risico Analyse

(mede) opstellen en/of advisering

Euro250

vanaf 4 uur
 • Is het opstellen van de Productie RI&E of de Taak Risico Analyse niet voor u weggelegd? Laat mij u hierdoor loodsen en een passende PRIE of TRA opstellen. U heeft heeft ze nodig vanwege de Arbowet maar ook als basis voor uw veiligheidsplan die bij de vergunningsaanvraag hoort.
email voor meer info

Wat klanten u kunnen vertellen over Rob Hermanns

Contact

voor vrijblijvende informatie