Tour de Delta

In aanloop op de Tour de France is er in Zeeland op 21 juni de Tour de Delta, met de start en finish bij Neeltje Jans. Like No Other heeft mij gevraagd om voor Rijkswaterstaat deze dag als Event Manager te begeleiden. De tourrit is uitgezet en wordt gebeleidt door Wielerland.

Als ESI Gastdocent bij Master in Event Management

ESI heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Master in Event Management. Dit houdt in dat dit jaar twee modules van de leergang Event Safety, Festival & Sustainable Event Management worden begeleid door docenten van ESI. Op dinsdag 19 mei 2015 wordt de module Sustainable Event Management begeleid door Irmine van der Geest. Op dinsdag 26 mei 2015[…]