12 juni 2013

Ontruimingsplan BHV organisatie

Het samenstellen van een tijdelijk BHV organisatie en een ontruimingsplan voor een tijdelijke publieksaccommodatie is geen standaard werk. Hiervoor zijn allemaal variabele aanwezig die stuk voor stuk afgewogen moeten worden om te kijken in hoe verre deze aan een goed werkend BHV plan en ontruimingsplan kunnen bijdragen.

Als Hoofd BHV-er en Preventiemedewerker kan ik u bijstaan in het schrijven van een BHV organisatie  en het opzetten van een ontruimingsplan. De BHV organisatie wordt volgens de Arbowet en de nieuwe NEN 8112-2017 opgesteld aan de hand van de risico analyse van uw bedrijf of productie.

Inzet van BHV personeel kunnen we per productie afstemmen aan de hand van de ingehuurde bedrijven en eigen personeel. Vaak zijn er geen extra opleidingen nodig bij een evenement.

Ook voor het ontruimingsplan is een norm gesteld waaraan deze minimaal aan moet voldoen. Deze nieuwe NEN 8112-2017 norm gebruikt ik voor het samenstellen van uw ontruimingsplan.

Tijdens het evenement kan ik optreden als Hoofd BHV en daardoor als coördinator de verschillende partijen briefen en aansturen. Hierdoor vergroot u de inzet van uw BHV organisatie.