8 januari 2016

Productieveiligheid

Een productie veiligheidsmanager kan uw werkzaamheden tijdens de bouw- en breekfase aanzienlijk verlichten. Deproductie veiligheidsmanager kuEen preventiemedewerker of Hoofd BHV, zoals dit wel genoemd wordt, is voor een evenement vaak niet ter zake kundig. De situatie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden in complexe situaties en met grote verantwoordelijkheden. Om kennis op te doen in de evenementen-branche, is theoretische kennis dan ook niet afdoende. Het vraagt om hands-on ervaring en jarenlang inzicht in de veranderlijke event-praktijk. Wat u als organisator nodig hebt, is een gespecialiseerde Event Veiligheid & Gezondsheidsdeskundige. Deze Event V&G-specialist heeft de kennis en inzichten om een evenement veilig tot stand te brengen. Hij of zij behartigt uw belangen op de momenten dat uw aandacht en kennis elders gevraagd wordt. Daarnaast helpt een specialist u voornamelijk om problemen te voorkomen door kritisch met u te kijken naar alle facetten van een professionele productie.

 

Een gevaarlijke situatie is snel gecreëerd, vaak zonder dat de persoon in kwestie er zelf erg in heeft. Voorkom onnodige incidenten of ongevallen en maak de werknemers tijdens uw evenement bewuster van de gevaren die ze kunnen veroorzaken.

 

De Event V&G-medewerker kan de dagelijkse werkbespreking  begeleiden of instructie geven over veiligheid en veilig werken. Ook is deze in staat om vooraf de juiste Taak Risico Analyses te maken en te bespreken met de verantwoordelijke bedrijven of personen.

 

Productieveiligheid omhelst meer dan alleen werkschoenen of een helm, het gaat ook om het begeleiden, aansturen en bewust maken van werknemers, ZZP-ers of vrijwilligers.

 

Een veilige werkomgeving maak je samen.

 

Voor meer informatie kijk op mijn website of neem contact met mij op.

rob@robiezs.nlwww.eventriskmanagement.nl