12 juni 2013

Productie R. I. & E

De Arbowet bepaald dat ieder bedrijf, instelling of organisatie verplicht is om alle risico’s binnen de organisatie te Inventariseren en te beperken. Dit wordt gedaan doormiddel van een  Risico Inventarisatie en Evaluatie plan (RI&E).

Naast de RI&E is er voor iedere productie die afwijkt van de basis RI&E van de organisator en dat doet nagenoeg ieder evenement pf productie, ook nog een Productie RI&E noodzakelijk. Een tijdrovend klusje die noodzakelijk is om goed, veilig en binnen de wettelijke kaders te werken.

Er zijn vele regels die volgens de ARBO van toepassing zijn op een evenement of TV of theaterproductie. Verschillend van veiligheidsschoenen tot het “vliegen op grote hoogte” door artiesten.

Als de Productie RI&E goed wordt opgesteld komen niet alleen de risico’s voor de werknemers naar voren maar ook alle publieks en milieu risico’s. Waarmee meteen de Risico Analyse is gemaakt die voor het opstellen van een veiligheidsplan bij de vergunningsaanvraag noodzakelijk is.

 

Ik kan u hierover adviseren en begeleiden tijdens het opstellen van de PRI&E. Uiteraard kan ik ook geheel voor u verzorgen.