6 juni 2018

Safety Awareness

Safety awareness – in-company

In deze 1-daagse training is er een samensmelting van veiligheid en beveiliging aspecten die we dagelijks om ons heen kunnen zien.

In deze training willen we de kandidaten leren om de dingen die ze zien in een veiligheidskader te ervaren zonder dat we er door geleefd worden.

Tijdens deze dag bekijken welke alledaagse zaken stiekem die een risico kunnen zijn.

  • Openstaande branddeur
  • Los liggende kabel
  • Openstaande laad en los deur
  • Onrustig gedrag van een passant of bezoeker
  • De afwijkende vraag bij de kassa
  • De haastige leverancier (die we misschien niet kennen)
  • Moeilijke gast
  • Achtergebleven tas/rugzak

Naast arbo veiligheid komen ook andere veiligheidszaken aan bod. We gaan dan in met name in gedag van mensen, groepen mensen die zich bewegen. Crowd Science en crowd management voor op de werkvloer geeft een duidelijkere inzicht in wat loopstromen betreft. Hierdoor wordt men bewust waar je iets wel of niet moet plaatsen om loopstromen niet te benadelen.

Onder veiligheid valt natuurlijk ook het beveiligingsaspect, in de training worden tip en tricks verteld hoe je omgaat met bepaalde zaken, hoe sommige acties ziet aankomen en hoe je de-escalerend te werk kan gaan, in afwachting van hulp.

Het Engelse model Run, Hide an Alarm, over hoe te handelen bij een aanslag zal worden besproken. Afwijkend gedrag en hoe een verdacht pakketje eruit kan zien en hoe dan te handen worden ook besproken.

Door het samen te oefenen worden deze hulp middelen beter zichtbaar en herkenbaar en door gebruik te maken van de eigen locatie is ook het werkterrein vertrouwd.